മുരിങ്ങക്കു വെള്ളമൊഴിക്കരുത്!!! |  Moringa | Gopu Kodungallur | Agrowland

മുരിങ്ങക്കു വെള്ളമൊഴിക്കരുത്!!! | Moringa | Gopu Kodungallur | Agrowland

മുരിങ്ങക്കു വെള്ളമൊഴിക്കരുത്!!! | Moringa | Gopu Kodungallur | Agrowland

It’s not suggested to water Moringa (drum stick)Plant. Plant gained’t get fruits if we water it. We can see sufficient moringa bushes on the road sides throughout the Foreign nations like UAE. Lack of water is the rationale behind these wholesome bushes. Mainly two sorts of Moringa is available- tiny herbs and large bushes. When the primary has a lifetime of one 12 months, latter one lives for years.

Almost all Kerala homes have Moringa bushes at their lands. Seed grown bushes will give fruits in 9 months.

Moringa tree is likely one of the uncommon species the place each half is helpful for well being and wellness. Moringa leaves are wealthy in fiber content material. As it’s really easy to cook dinner, we are able to eat the leaves after retaining the uncooked leaves inside the new boiled rice for couple of minutes. All elements of muringa like pores and skin, leaves, flowers, fruits, seeds and roots are extremely medicinal.

It’s flowers, leaves and fruits are used for making curries. Juice of the stem and roots are medicinal. In quick Moringa is thought to be therapeutic with excessive dietary content material.

Coastal areas throughout North Kerala,Moringa grows effectively. Plant grows effectively in sand. People who plant Moringa in 5 or 10 cents of land and water it effectively, gained’t get flowers or fruits out of it. More watering reduces their tendency to provide flowers and fruits. Sandy areas of Kerala and Tamilnadu has excessive development of Moringa bushes.

Tiny herbs die so quickly however bushes should not. The root of the bushes will get decayed if these are planted in a land with excessive water content material.

The fruits price excessive in Kerala throughout marriage ceremony season. At instances we get the identical for much less worth too. Plants could be grown from stems in addition to ripened seeds.

Seed grown bushes develop quick and excessive. It’s higher to chop the stem when it reaches to a peak of 10ft or so. Otherwise the weak stems shall be damaged as soon as it will get fruits. When we reduce the stem in 10ft peak, it can grow to be stronger because it will get many branches

Seed grown bushes produce fruits in 9months. Moringa doesn’t require any fertilizer or a lot water for its development. We can go away the seeds to develop after sowing them.

Stem grown crops give fruits in 2to 3 years the place as seed grown crops produce fruits in 9 months. Moringa may even be planted within the terrace of our homes.

This is Moringa seed. Once the drumstick ripened sufficient, it begins drying out and the seeds will fly out with its personal papery wings from the damaged fruit.

The pure wings are for spreading the seeds to a bigger space. Within a number of days, these seeds begin sprouting within the land.

People complain that they have land however no water for cultivation. Here we have to perceive the truth that there are crops and bushes which require very much less or no water.

Among these species, one is Moringa and different two are neem and amla. Seeds of neem tree is used for neem oil and neem cake natural manure. Amla additionally of excessive medicinal worth and the identical requires very much less water to develop. Thus we conclude, we’ve sufficient crops which could be cultivated effectively with very much less or no water.

Video Duration: 00:05:53

Subscribe to Channel:

This video by AGROWLAND was appreciated: 9732 instances

If you want this video by AGROWLAND, please assist their CHANNEL by clicking on the SOURCE hyperlink under and Subscribe.

SOURCE

————————————–

Featuring Your Videos:

By that includes your movies on our weblog, your movies will obtain a whole lot of views every day from our web site guests, you get a backlink to your channel for followers to subscribe to your channel. However, when you now not need us to premier your channel, and need us to take away your video and never characteristic your channel anymore, please contact us.

Disclaimer:

The data contained within the multimedia content material (“Video Content”) or publish content material on the whole, represents the views and opinions of the unique creators of such Video Content or publish, and doesn’t essentially signify the views or opinions of MoringaTR. The mere look of Video Content or the publish on the Site doesn’t represent an endorsement by MoringaTR or its associates of such Video or Post Content. 

The Video Content or Post has been made obtainable for informational and academic functions solely. MoringaTR doesn’t make any illustration or warranties with respect to the accuracy, applicability, health, or completeness of the Video or Post Content. MoringaTR doesn’t warrant the efficiency, effectiveness or applicability of any websites listed or linked to in any Video Content or Post.

Copyright:

If you discover any of your copyrighted materials on this publish or video, please contact us, so we are able to resolve the difficulty.

© All rights reserved by respective house owners.

————————————–

Video Keyword Tags:

28 thoughts on “മുരിങ്ങക്കു വെള്ളമൊഴിക്കരുത്!!! | Moringa | Gopu Kodungallur | Agrowland”

  1. വേണമെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് ചാണകമോ ആട്ടിൻ കാട്ടമോ ഇട്ടു കൊടുക്കാം. മഴ മാറിയാൽ പിന്നെ വളമോ വെള്ളമോ കൊടുക്കരുത്.

  2. രാജസ്ഥാനിലെ മഴയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പാട് മുരിങ്ങ കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നത്. . എനിക്കു് തോന്നുന്നു, കുരുനട്ടിട്ടു് ഒരു 6 – 7 മാസം നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചെടിയുടെ വളർച്ചക്കു് നന്നായിരിക്കും.

  3. UAE യിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിൽ നനച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടിയും പിടിക്കില്ല സർ, മരുപച്ചയും മരുഭൂമിയിലെ ചില മരങ്ങളും ഒഴികെ.

  4. എന്റെ വീട്ടിലും മുരിങ്ങയുണ്ട് പക്ഷേ മുള പോലെ മുകളിലോട്ട് പോകുകയാണ് . ഒരു മരം പോലെ ആകുന്നില്ല കായയും ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടോ? കൊമ്പാണ് കുത്തിയത്.

  5. നല്ലൊരു അവതരണം. അധ്വാനിക്കാൻ (പ്രത്യേകിച്ചും ഭൂമിയില്‍) തയ്യാറാകാത്ത കേരള സമൂഹത്തിന്‌ അല്പമെങ്കിലും പ്രചോദനം നല്‍കാന്‍ കഴിയും ഇത്തരം വീഡിയോകൾ എന്നു പ്രത്യാശിക്കാം.

  6. എന്റെ വീട്ടിൽ പൈപ്പിന്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ ആണ് മുരിങ്ങ എപ്പോളും വെള്ളം ചുവട്ടിൽ വീഴുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും നന്നായി കായ്ക്കുന്നുണ്ട്

  7. എൻ്റെ എല്ലാ മുരിങ്ങയുടെ കൂടെയും കുരുമുളക് ഉണ്ട് അതിനാൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാറുണ്ടു കായിക്കുന്നില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ചില മുരിങ്ങകൾ കായിക്കും

  8. നല്ല ഇനം കായ പിടിങ്ങുന്ന മുരിങ്ങ എവിടെ കിട്ടും… നിറയെ കയ്ക്കുന്നത്..pl. റിപ്ലൈ. മര മുരിങ്ങ ക് കായ് കുറവ്..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *