முருங்கையில் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் | Miracle Tree - Manufacturer of Moringa products Drumstick

முருங்கையில் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் | Miracle Tree – Manufacturer of Moringa products Drumstick

முருங்கையில் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் | Miracle Tree – Manufacturer of Moringa products Drumstick

முருங்கையில் கீரை, காய், விதை போன்ற அனைத்து பாகங்களும் சத்துக்கள் நிறைந்து இவற்றின் மூலம் செய்யபட்ட மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் | Miracle tree life science natural moringa manufacturing firm | மிராக்கிள் ட்ரீ | Drumstick Tree

முருங்கை உணவு திருவிழா-Moringa FOOD FESTIVAL | International Conference on Moringa “THE SUPER FOOD” Moringa International conference-Theni | International moringa analysis group (IMRO)

TAMIL NADU AGRICULTURAL UNIVERSITY
Horticultural College & Research Institute, Periyakulam, Theni District, Tamilnadu, India
International Conference on Moringa “THE SUPER FOOD”
Research Status, Scope and Way Forward
Organised by
Department of Vegetable Science
EDII Horti Business Incubation Forum

இயற்கை விவசாயம் தொடர்பாக பல பயனுள்ள வீடியோ பார்த்து அறிந்துகொள்ள நமது ஆர்கானிக் விவசாயி சேனலை பின் தொடருங்கள்.

வாழ்க வாழ்க வாழ்வாங்கு வாழ்க
பேரன்பு கலந்த நன்றியுடன் உங்கள் தோழர்கள்
ஆர்கானிக் விவசாயி குழு
www.YouTube.com/organicvivasayi
www.fb.com/Organicvivasayi

Video Duration: 00:06:27

Subscribe to Channel:

This video by natural vivasayi was preferred: 89 instances

If you want this video by natural vivasayi, please help their CHANNEL by clicking on the SOURCE hyperlink beneath and Subscribe.

SOURCE

————————————–

Featuring Your Videos:

By that includes your movies on our weblog, your movies will obtain a whole bunch of views every day from our web site guests, you get a backlink to your channel for followers to subscribe to your channel. However, for those who not need us to premier your channel, and wish us to take away your video and never function your channel anymore, please contact us.

Disclaimer:

The data contained within the multimedia content material (“Video Content”) or put up content material basically, represents the views and opinions of the unique creators of such Video Content or put up, and doesn’t essentially characterize the views or opinions of MoringaTR. The mere look of Video Content or the put up on the Site doesn’t represent an endorsement by MoringaTR or its associates of such Video or Post Content. 

The Video Content or Post has been made accessible for informational and academic functions solely. MoringaTR doesn’t make any illustration or warranties with respect to the accuracy, applicability, health, or completeness of the Video or Post Content. MoringaTR doesn’t warrant the efficiency, effectiveness or applicability of any websites listed or linked to in any Video Content or Post.

Copyright:

If you discover any of your copyrighted materials on this put up or video, please contact us, so we will resolve the difficulty.

© All rights reserved by respective house owners.

————————————–

Video Keyword Tags:

10 thoughts on “முருங்கையில் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் | Miracle Tree – Manufacturer of Moringa products Drumstick”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *